Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

  • www.dogalolanhersey.com uygulamasının sahibi olan ve Cihan Sokak No:1/A Seyrantepe Kağıthane İstanbul adresinde bulunan M. Cerrahoğlu İkram Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan böyle “Özel Tatlar” olarak anılacaktır)
  • İşbu web sitesine aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır),
  • “Özel Tatlar” ve “Üye” işbu Üyelik Sözleşmesi'nde birlikte (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır)
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme“ olarak anılacaktır)

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin Özel Tatlar’ın sunduğu Hizmetler'den faydalanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

2. TANIMLAR

Site: www.dogalolanhersey.com adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

Üye: Siteden ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyenin siteden ilettiği kişisel verilerin, Özel Tatlar tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Özel Tatlar’ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve metni ifade eder.

“Üyelik Bilgilerim” ve “Hesabım” Sayfaları: Üye’nin Sitede yer alan çeşitli hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgileri girdiği sadece ilgili “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: “Üye”nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Özel Tatlar tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1   Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, web sitesinde bulunan üyelik Sözleşmesini onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üyelik ilişkisi, “Üye”nin işbu sözleşmenin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla, kendine özgü şifreyi Özel Tatlar’a bildirmesiyle kurulur. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan “Üye” bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2.   Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Özel Tatlar’dan talepte bulunması halinde, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için Özel Tatlar’a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3.   Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile üyelik profili, Üye tarafından oluşturulmakta olup başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin “Üye” dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Üye” ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Üye” sorumlu olacaktır.

3.4.   Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Sitede belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5.   Üye, Siteyi hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.6.   “Üye” siteyi, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Özel Tatlar “Üye”nin Site kullanımını kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.7.   Üye, Sitede yaptığı işlemleri siteye hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, siteye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

3.8.   Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.9.   Sitedeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Özel Tatlar’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.10.   Özel Tatlar, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.11.   Özel Tatlar, sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1.   Özel Tatlar, Üyenin verilerini  Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. Ekte yer alan bu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2.   Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

4.3.   Üyelik aşamasında Üye tarafından Özel Tatlar’a bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Özel Tatlar’a bildirmekle yükümlüdür.

4.4.   Üye tarafından sitede beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak alım-satım ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel kampanya, tanıtım, reklam, promosyon, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Özel Tatlar ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme  ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.5   Özel Tatlar, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.6.   Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Özel Tatlar tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Özel Tatlar, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“Özel Tatlar”“Migros”, markası ve logosu, www.dogalolanhersey.com internet sitesinde yer alan her türlü içerik ve haklar mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Özel Tatlar’a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında yasal işlem başlatılabilecektir. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan kullanılamaz. Aksinin tespiti hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Özel Tatlar işbu Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Sitede ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7. MÜCBİR SEBER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

  • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)
  • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,
  • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,
  • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
  • Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
  • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

 

Mücbir Sebepler Özel Tatlar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Özel Tatlar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 

 

9. BİLDİRİM

Özel Tatlar, Üye ile Üye'nin kayıt sırasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

10. DİĞER HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Özel Tatlar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile site veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

11. YÜRÜRLÜK

11 (ONBİR) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.